НОВИНИ
И СЪБИТИЯ

ГРАДСКА МИТОЛОГИЯ – RE:CONNECT (СВЪРЗВАНЕ) 2023

Проектът Re:connect 2023 Plovdiv – Timisoara е резидентна програма, чиято цел далеч надминава самостойното организиране на колективна изложба.

За нашият екип беше съществено важно да създадем възможност за творчески обмен между двата града като надградим и съпоставим натрупания в полето на визуалните изкуства опит на двете столици на културата: Пловдив 2019 и Тимишоара 2023.

През месец ноември 2023 българската група посети Тимишоара, като тяхната визита включваше запознаване с културните възможности на града – дейци и пространства, общи занимания с другите автори и публично събитие за проекта. През следващите месеци контактът продължаваше във формата на онлайн дискусии и информативни срещи.

Бяха селектирани 9 млади автора от всеки един от двата града – Ilie Duta, Dorian Bolca, Mihai Toth, Mirela Cerbu, Andrei Bucovanu, Bogdan Matei, Christian Graure Natalia Bica,Senziana Gheorghe. (Румъния) и Ивелина Иванова, Цветелина Ангелова, Цветомира Борисова, Осман Юсеинов, Явор Костадинов, Вълко Чобанов, Мич Брезунек, Харита Асумани, Арон Рот (България).

През следващите месеци контактът продължаваше във формата на онлайн дискусии и информативни срещи. По този начин, участниците имаха възможност да проследят процесите на работа на колегите си и да обменят вдъхновения, опит и идеи.

Краят на месец юли, същата година, румънските художници пристигнаха в Пловдив за да изследват и участват в художествената сцена, под формата на посещения на галерии, общи работилници и инсталирането на изложбата апогей на обмена – „Градска митология“. Заедно с българските автори те организираха публичната дискусия „Независими пространства за изкуство“ (Independant artist-run spaces), на която поговориха за не-формалните и не-зависими простраства в двете столици на културата и какво е тяхното значение за създаването на съвременната градска митология като алтернативно културно ядро. Също така публиката имаше възможност да се запознае директно с авторите и да разбере повече за техния творчески опит непосредствено преди официалното откриване на изложбата.

В рамките на концепцията за „Градска митология“ се даде почва за реализация на творческите импулси на 18-те млади автора от близките по територия и културно-политическа ситуация държави – България и Румъния, влезли в Европейския съюз по едно и също време и споделящи множество фрагменти от история и настояще. Успехът на резидентната програма е видим в качеството на изготвените произведения по време на процеса Re:connect 2023, както и на създадените значими партньорски отношения и потенциали между творците от Тимишоара и Пловдив.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ“ и с подкрепата на Община Пловдив.