НОВИНИ
И СЪБИТИЯ

ГРАДСКА МИТОЛОГИЯ – RE:CONNECT (СВЪРЗВАНЕ) 2023

Концепция.

Темата на изложбата „Градска митология“ се зароди като естествен отклик на възможността да бъдат сдвоени алтернативните художествени светове на младите автори от Пловдив и Тимишоара. Тя даде възможност да се изследват отблизко градската среда и наративите, които „върлуват“ из нея като стимул за креативно вдъхновение.

Митологията обживява „психе“ – гръцкия термин за душа. Тя е медиатор от частното към общото възприемане на света и неговите проявления. По този начин митовете описват несъзнавани процеси на индивидуално и обществено ниво, създавайки кохерентни ядра на смисъл. Те свързват вътрешните и външните ни светове, чрез персонификация, премествайки ни от концептуалното към емпиричното.

С метафоричното си значение митовете са като невидими влияния, които едновременно ни формират и пресъздават цикличността и преходността на съществуването. Митовете са вътрешна хроника на това, което сме и можем да бъдем. Те предлагат интимни или универсални истини, които са най-добре разбрани, когато са назовани в истории или както е в случая – във „визуални разкази“.

Показаните произведения в изложбата „Градска митология“ ни отварят нови полета за осмисляне на категории от собственото ни житейско преживяване като пространство-време, идентичност – колектив, реално – илюзорно, градско – природно, органичност – неорганичност, преходност – статичност и т.н. Всички засегнати теми в изложбата са очертани в контекста на градското. Съвременният градски топос предоставя възможност за изследване на различни исторически, политически, социални и личностни феномени. Всеки град съдържа в себе си и дава живот на комплексна система от разкази, легенди и истории, които отразяват структурите на колективното несъзнавано през архетипни образи или емблематични митологеми.

Тези проблематики са засегнати директно или индиректно в широкия спектър на смисли, предложени от авторите в техните артистични творби. В нас те провокират множество въпроси. Може ли модерния живот да осветли нови хоризонти през градските истории, които разказва? Каква е съвременната митология на градското? Каква картина за осмислянето на света и неговите проблеми може да бъде създадена чрез изкуството? Как изглежда съвременността и по какъв начин ние участваме в нея?

Отвъд формулирането на определена теза, изложбата съставя и илюстрира визуално един пъзел от различни художествени наблюдения върху феномените на градската митология.

Калина Пейчева