Михай Тот

Мирела Чербу
декември 13, 2023
Ивелина Иванова
декември 13, 2023

НОВИНИ
И СЪБИТИЯ

МИХАЙ ТОТ

Михай Тот е роден 1990 в Тимишоара, Румъния, където в момента живее и работи.

Художествената му практика се основава на мултимедиен подход, концентриран върху разработването на различни мрежи, които изследват възможностите за връзка между визуалното изразяване и херменевтиката на художественото мислене.

През 2013г. той и колегите му основават Културната асоциация на художниците Baraka в Тимишоара, Румъния.

Тази неправителствена организция е независима инициатива със съвместен характер, която разполага с независимо пространство, управлявано от артисти, чиито интереси са експерименталните изследвания в областта на визуалните изкуства.

В момента Михаи работи върху докторската си теза, озаглавена „Празнотата – между трансцендентност и репрезентация“.