Мирела Чербу

Мич Брезунек
декември 13, 2023
Михай Тот
декември 13, 2023

НОВИНИ
И СЪБИТИЯ

Мирела Чербу

Мирела Чербу е родена 1997 г. в Арад (Румъния).

Завършила е бакалавърска и магистърска степен по графични изкуства в департамента по изкуства и дизайн, който е част от Западния университет в Тимишоара.

По време на обучението си получава стипендия в Испания в областта на илюстрациите. В момента тя е с докторска степен, студентка в същия университет, където разработва изследвания по темата за абсурда. Нейната докторска дисертация е озаглавена „Визуалната поетика на абсурда и игривия експресионизъм“.

Нейните интереси са насочени към различни елементи, намиращи се в природата, анатомични части от структурата на живите същества, дори и самата жизнена среда.

Един от тези аспекти е представен от изследването в творбите й на поведението на пластичния език, като основен елемент, открит в органичния свят, но който притежава специфично количество мистерия, разнообразие, неочаквани структурни аспекти, разнообразие от употреби и т.н.

Мирела прави предимно голямоформатна живопис и рисунки.